Menu
Nghiêm Huyền Linh Biên tập viên

Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, BTV Linh đã từng làm việc tại một số cơ quan báo chí và nhiều dự án phát triển website về mang nội dung sức khỏe. BTV Linh chịu trách nhiệm cập nhật các tin tức về bệnh Da liễu từ các nhóm, cộng đồng của người mắc bệnh xã hội, đảm bảo đưa tin nhanh chóng và giải quyết được những khó khăn tức thời của người bệnh.


Bài viết của bác sĩ tham vấn
đặt lịch khám
HỌ và tên
Số điện thoại
Ghi chú
Top